ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) - Περιβάλλον

Η ΕΝΕΡΚΟΝ κάνει πράξη την δέσμευσή της προς το περιβάλλον και την αειφόρα ανάπτυξη με την τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων, την πρόληψη της ρύπανσης και την συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των έργων της, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου ευρύτερα.

Σύμφωνα με έρευνες, ο κτηριακός τομέας καταναλώνει πάνω από το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης αποτελώντας πεδίο για εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ΕΝΕΡΚΟΝ στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, εφάρμοσε τις προδιαγραφές του προγράμματος GreenBuilding για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων της Ε.Ε. στα γραφεία της με απόδοση της τάξης του 25%

enercon
amea icon
amea icon
font increase icon
font decrease icon