ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

•Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και έκδοση των Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ΠΕΑ)
•Τις μελέτες στατικής επάρκειας
•Τη σύνταξη φακέλου ταυτότητας κτηρίου
•Τις νομιμοποιήσεις τυχόν αυθαίρετων κατασκευών
•Την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για τη διεκπεραίωση των παρεμβάσεων (σύμβουλος έργου)
•Την εν γένει εκπόνηση οποιονδήποτε πρόσθετων μελετών απαιτηθούν από τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς για την άρτια ολοκλήρωση του έργου του δικαιούχου
•Την αδιάκοπη υποστήριξη του κατασκευαστικού μέρους του έργου
•Την ίδια την κατασκευή και ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.
enercon
amea icon
amea icon
font increase icon
font decrease icon