ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Άδειες

Η ΕΝΕΡΚΟΝ αναλαμβάνει την έκδοση αδειών παντός τύπου όπως:

  • Άδεια δόμησης
  • Άδεια μικρής κλίμακας
  • Άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Άδειες πυροπροστασίας
  • Ειδικές άδειες από Δήμους

Για την έκδοση κάθε άδειας προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες, μελέτες και έγγραφα από την εκάστοτε Υπηρεσία. Η ΕΝΕΡΚΟΝ αναλαμβάνει το σύνολο των εργασιών και εγγράφων – σχεδίων – μελετών για την έκδοση κάθε άδειας, τη διακίνηση του φακέλου στην αρμόδια Υπηρεσία και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι τη λήψη της άδειας.

enercon
amea icon
amea icon
font increase icon
font decrease icon