ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Μελέτες, Αρχιτεκτονικά & Design

Μελέτη, Επίβλεψη & Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η ΕΝΕΡΚΟΝ αναλαμβάνει το σύνολο της μελέτης που αφορά σε οικοδομικά, τεχνικά, ηλεκτρομηχανολογικά έργα και κατασκευές κάθε τύπου καθώς και σε μεταλλικές ή άλλες κατασκευές ιδιαίτερων προδιαγραφών.

Αναλαμβάνει την εκπόνηση στατικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας και ενεργειακών μελετών, για απλές ή σύνθετες κατασκευές.

Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μηχανικού που αφορούν στην επίβλεψη και παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης καθώς και υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού για θέματα στατικής επάρκειας, ηλεκτρομηχανολογικής κάλυψης και ενεργειακών λύσεων.

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

Στο φάσμα υπηρεσιών σχεδιασμού περιλαμβάνονται οι αρχιτεκτονικές προτάσεις όπου η ΕΝΕΡΚΟΝ σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις πολεοδομικές ιδιαιτερότητες κάθε έργου, συνδυάζοντας το κατασκευαστικό μέρος για πλήρες και άρτιο αποτέλεσμα. Η ΕΝΕΡΚΟΝ αναλαμβάνει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό για:

 • Κατοικίες
 • Εξοχικά
 • Επαγγελματικούς χώρους και γραφεία
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Βιομηχανικές μονάδες

Σχέδια & παρουσιάσεις φωτορεαλισμού

Από το στάδιο της μελέτης, οι κατασκευές σχεδιάζονται ολοκληρωμένα με πλήρη αρχιτεκτονικά σχέδια ενώ οι αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές λύσεις παρουσιάζονται μέσω σχεδίων φωτορεαλισμού (3d) ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Φωτισμός

Η ΕΝΕΡΚΟΝ αναλαμβάνει την επεξεργασία διακοσμητικών και λειτουργικών προτάσεων φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κρυφού φωτισμού καθώς και ηλεκτρολογικών συνδέσεων ιδιαίτερων απαιτήσεων.

Τεχνικές μελέτες & Γνωμοδοτήσεις

Στην υπηρεσία τεχνικών μελετών και γνωμοδοτήσεων η ΕΝΕΡΚΟΝ παρέχει:

 • Πλήρη γνωμοδότηση για κάθε θέμα πολιτικού μηχανικού όπως στατική επάρκεια, επανεξέταση φέρουσας ικανότητας στοιχείων και κτηρίων καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών αναγκών
 • Μελέτη υφιστάμενων στοιχείων
 • Αυτοψίες χώρων
 • Έγγραφες βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις

Βιομηχανικός σχεδιασμός

Η ΕΝΕΡΚΟΝ αναλαμβάνει τον πλήρη και άρτιο σχεδιασμό βιομηχανικών μονάδων, μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και επαγγελματικών χώρων ιδιαίτερων προδιαγραφών, παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Προσδιορισμό προδιαγραφών ειδικών απαιτήσεων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου
 • Βιομηχανικά, ηλεκτρομηχανολογικά, στατικά και αρχιτεκτονικά σχέδια
 • Παρουσίαση σχεδίων και προτάσεων με μελέτες σκοπιμότητας και φωτορεαλιστικά σχέδια
 • Κατασκευή βιομηχανικών κτηρίων πολυσύνθετων ή απλών
enercon
amea icon
amea icon
font increase icon
font decrease icon