ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Ενεργειακά έργα & υπηρεσίες

Ενεργειακά πιστοποιητικά

 • Ενεργειακές αναβαθμίσεις χώρων
 • Εξέταση πραγματικών αναγκών κάθε κατασκευής
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, κτηρίων, χώρων
 • Εκδόσεις ενεργειακών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών

Συστήματα Θέρμανσης

Η ΕΝΕΡΚΟΝ εγκαθιστά πρωτοποριακά συστήματα θέρμανσης για εξοικονόμηση ενέργειας.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Σχεδίαση, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενεργειακών λύσεων για κάθε μέγεθος έργου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

 • Φωτοβολταικά συστήματα
 • Γεωθερμία
 • Ηλιακοί σωλήνες κενού
 • Συστήματα ηλιακής ενέργειας

Πρωτοποριακά συστήματα θέρμανσης υδάτων

Σχεδιασμός και εγκατάσταση πρωτοποριακών συστημάτων θέρμανσης υδάτων για πισίνες, ξενοδοχειακές μονάδες, οικιακά συγκροτήματα καθώς και θέρμανση νερού χρήσης με ενεργειακά ολοκληρωμένα συστήματα.

Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή ενεργειακών κατοικιών

Η ΕΝΕΡΚΟΝ αναλαμβάνει την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) του ακινήτου, διερευνώντας τις δυνατότητες αναβάθμισης μετά από ενεργειακή επιθεώρηση, μελέτη και σύνταξη τεχνοοικονομικής έκθεσης με προσανατολισμό το οικονομικό όφελος του πελάτη που θα προκύψει από τις βελτιωτικές επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

 • Σχεδίαση παθητικής οικίας
 • Κατασκευή κατοικιών υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Θερμομονώσεις

 • Τοποθετήσεις εξωτερικής θερμομόνωσης σε υφιστάμενες κατασκευές
 • Θερμομονώσεις τοιχοποιιών, δωμάτων, ορόφων και σκεπών με εγγυημένο αποτέλεσμα
 • Θερμομόνωση κατασκευών με τα κατάλληλα κατά περίπτωση υλικά
enercon
amea icon
amea icon
font increase icon
font decrease icon